ประกันคุณภาพ พัสดุ ดูแลช่วยเหลือ ปพ.1  
 
   
 
 
 
     
             
   
  ไฟล์ที่ใช้สำหรับโปรแกรม
ชื่อฟอนต์ / ไฟล์
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
       
             
   
1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3OF9 download
 
2548_D6N download
2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , Bee51, CAT
tahoma download
    tahomabd download
    UPCDB download
3 ระบบบริหารพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน (สคูลแมม) DilleniaUPC download
4 โปรแกรมติดต่อระยะไกล (TeamViewer) TeamViewer_Setup.exe download
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  
1.คลิกที่ปุ่ม next 2.คลิกเลือก personal คลิก next
   
 
3.ติ๊กช่องทั้ง 2 และ้คลิก next
 
 
 
4.คลิกปุ่ม Finish 5.รอการติดตั้งจนแล้วเสร็จ
   
   
       
5 คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารพัสดุ (สคูลแมม) SchoolMAM-Manual.sfx.exe download
       
- App เปลี่ยนชื่อสำหรับ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ เป็น
SchoolMAM_ChangName.exe download
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ