ประกันคุณภาพ พัสดุ ดูแลช่วยเหลือ ปพ.1  
 
   
 
 
147/1 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043 258241-2 , 043 324980 , 082 3173137
 
  e-mail : myschoolmis@gmail.com  
     
 
 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (mySchoolLibraryMiniPACK)
 


 
ตอนปริ้นบาร์โค๊ดรหัสหนังสือ จุดที่แสดงบาร์โค้ดกลับเป็นตัวเลข ต้องแก้ไขยังไงคะ
     

 

ปัญหาที่อาจารย์พบ เกิดจาก Windows ไม่สามารถติดตั้งฟอนต์เข้าไปได้ ในตอนที่อาจารย์ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง

วิธีแก้ไข : ขอให้อาจารย์เข้าไปที่เวปไซต์ www.myschoolmis.com แล้วคลิกที่แท็ปด้านบน "ดาวน์โหลดอื่นๆ"
ในส่วนไฟล์ที่ใช้สำหรับโปรแกรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ 3of9 มา จากนั้น นำไฟล์ที่ได้มาไว้ที่เครื่อง
ซึ่งติดตั้งโปรแกรม mySchoolLibraryMiniPACK อยู่ แล้วทำการติดตั้งฟอนต์ลงไปใหม่ ตามขั้นตอน ดังนี้

    1.คลิกขวาที่ไฟล์ 3of9 จะปรากฎ เมนูขึ้นมา
2.คลิกที่ เมนู Install ดังภาพ
   
   
     
    3. เสร็จแล้ว restart Windows
4. เรียกโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นมาทำงาน แล้วลองพิมพ์รหัสบาร์โค้ดดูอีกครั้ง