ฟรี อัปเกรด ฟรี
ปพ.1
ปพ 1
โปรแกรม ปพ
โปรแกรม ปพ.1
ทำ ปพ
ทำ ปพ.1
โปรแกรม ทำ ปพ
โปรแกรม ทำ ปพ.1
โปรแกรม พิมพ์ ปพ
โปรแกรม พิมพ์ ปพ.1
โอเน็ต
O-NET
โปรแกรมฟรี อัปเกรด

ประกันคุณภาพ พัสดุ ดูแลช่วยเหลือ ปพ.1  
 
   
 
 
 
     
   
O-NET
     
   
ปพ.1 โปรแกรม ปพ.1
โอเน็ต O-NET 30%

 
  โปรแกรม Bee51 (Besic Education Evaluation for curriculum 2551) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือครู
  ในการจัดทำ และพิมพ์เอกสารหลักฐานทางวิชาการให้นักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ปพ.1 , ปพ.2 และการจัดทำ ปพ.3 เพื่อออกให้กับผู้รับการศึกษา
  ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องศึกษาคู่มือใช้งานโปรแกรม เพราะทุกขั้นตอนการทำงาน จะมีไกด์
  คอยอธิบายการทำงานให้ตลอด พร้อมด้วยตัวช่วยป้อนที่สามารถป้อนผลการเรียนแบบเร่งด่วนรวดเดียวได้ ! ประหยัดเวลาอย่างมาก
 
  ด้วยการติดตั้งที่ง่ายๆ เมื่อติดตั้งเสร็จ ตั้งปีการศึกษา ก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องระบุเงื่อนไขมากมาย และไม่จำเป็นต้องกรองข้อมูล
  เรียงตามปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังสามารถอัปเกรดโปรแกรมรุ่นใหม่ๆ ได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทาง Website
   
 
ใช้ได้ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
 
   
     
   
ปพ.1 พิมพ์ ปพ.1
ปพ.1 ทำ ปพ.1
     
           
   
ทำ ปพ.1 ทำ ปพ.1
ทำ ปพ.1 ทำ ปพ.1
ทำ ปพ.1 ทำ ปพ.1
ทำ ปพ.1 ทำ ปพ.1
     
           
   
ทำ ปพ.1 ปพ.1
ปพ.1 ปพ.1
ปพ.1 ทำ ปพ.1